برچسب: کیوان_شکوری

0

گزارش شماره ۱۴- تاریخچه انتخابات در ایالت واشنگتن آمریکا

ایالت واشنگتن به مرکزیت شهر اولمپیا در شمال غربی آمریکا می باشد که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۱۸۸۹ بعنوان چهل و دومین ایالت به ایالات متحده آمریکا پیوست. نام این ایالت از جرج واشنگتن...