برچسب: پارسی

0

‌روز بزرگداشت سعدی‌

‌یکم اردیبهشت ماه در تقویم ملی ایرانیان همزمان با زادروز سعدی شیرازی که فرهنگوران او را به‌عنوان استاد سخن می‌شناسند، یادروز سعدی نام گرفته است. افزون بریک دهه‌است که با مشارکت نهادها و ارگان‌های...

0

‌‌زادروز رودکی پدر شعر پارسی نوین و نگاهی گذرا به او و کارهایش‌

بیشتر مورّخان و کرونیکلرها در اینکه رودکی پدر شعر پارسی نوین (پارسی معاصر) ۲۵ دسامبر سال ۸۵۸ میلادی به دنیا آمده است متفق القول هستند و سالِ درگذشت وی «۹۴۰» میلادی نوشته شده است....