برچسب: منوچهربرومند

0

کهن سرای کیان

صبا بگوی باین اردوغان تیره ضمیر  که ای  به  قید حقارت شریر گشته اسیر  ز ژاژ خائی ات ای نا بکار بیهوده گوی  گمان مبر بشود  کس‌ ز سادگی  تحمیر  مگو، ز کور دلی...

0

مجو از اجنبی یاری رسانی

حراجِ مُلکِ جَم با زنگِ ناقوسبِزَن بر طبلِ حاتم بخشیش کوس همایِ بختِ ایران در تباهی ستچه فهمد در جهان نابخردِ لوس نه از چینش بُوَد دوری نه از روسببخشد هردوان را دم به...

0

کسائی نی نواز بی بدیل

اصفهان جایگاه دیرپای فرهنگ و هنر__________________________ خطهء‌ هنر خیز اصفهان ‌که مهد مکاتب متنوع فرهنگی است و پروردگان بالندهء مستعدش طیقرون متمادی در گسترهء وسیع جغرافیائی اش( مشتمَل‌ بر شهر تاریخی اصفهان و نواحی...

0

لایَشعَری

میفروشی زرق از  لایشعری                             بایع بادی و بس بی مشتریتا به کی سجاده  میشوئی به آب                     می نهی چرکین رخت زیر نقابزهد زاهد بود در کنجی پسی                 گشت سالوسی چو گفتی با کسیاز سبک...

0

تندیس احرارِ زمین

بر پزشکان‌ و پرستارانِ ایران آفرینآفرین بر این نکو کارانِ درمان آفرین از دَمِ جانبخشِ خود جان‌ بر لبانِ‌ درد راهمدمِ عیسی دمِ راحتِ رسانِ نازنین بر مذاقِ تلخ‌ و‌آتشناکِ بیمارِ نژندساغر‌ِ مهری‌ که...

0

حلّاج را

حلّاج  را  دوباره سر دار مى کنند بنگر چگونه میل به ادبار مى کنند!   گوئى ندیده اند چو میرند عاشقان در ِراهِ عشق خنده شکر بار مى کنند!   ما کاغذین جامه به...

1

سیرى در سوابق دودمان هخامنشى، پادشاهى کوروش کبیر و پاسارگاد پایتخت او

هخامنشیان دودمانى پارسى بودند. که تبار خود را به هخامنش مى رساندند. وى سرکردهء طائفه اى به نام  پاسارگاد بود. که از طائفه هاى دهگانه پارسیان به شمار مى رفت. به گفته هرودوتHerodot ، سه...

0

سیرى در احوال و اشعار نسیم اردکانى و سفینهء نسیم او

مدخل: از سخنسراى عاشق شیوا بیانى یاد مى شود، که عنوان شاعرى براستى شایسته اوست. پوینده اى که در چشم انداز خشک و خموش کویر در پى سایه هاى گریزندهء خیال دوید و شاعرى بالنده...