برچسب: زهرانجفی

0

کلوخ انداز را پاداش سنگ است

طی قرون و اعصار متمادی از حکومت‌های استبدادی، ایرانیان با شاغولِ اوضاع جامعه، طی استهلالی دقیق، به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نوبت نخوردن تاب بر چوبه دار و نیاشامیدن آب خنک زندان و...

0

اندر باب لزوم نوآوری در حل مشکلات اجتماعی

این روزها به لطف اخبار در رفته در هفته، آن هم در شبکه های‌مجازی، توفیق رفیق می‌شود تا مدام از خرمن دیدگاه و‌رهنمودهای مسئولین زحمت کش خوشه‌ای بچینیم. صاحب یکی از این خوشه های...

0

سندرومِ هست/باید

در بین مسئولان مملکت سندرومی وجود دارد به نام سندروم«هست/باید». بدین صورت که قوانین و الزامات صادر شده‌شان، با شرایط، خواسته‌ها و امکانات جامعه مطابقت نداشته و بستر عقلی و منطقی ندارد. کاری ندارد...

0

بوی حلوا و الرحمن ‌آید

این روزها بین بوهای زُحم لاشه‌های فساد و ریا ، بوهای متفاوتی هم استشمام می‌شود. مثلا همین بوی الرحمن و حلوای رابطه چوپان و گوسفندی و دوره‌ای که مرجع سیاسی ، فکری، پیر و...