برچسب: حمیداکبری

0

بر آمدن رهبری ملی نیازمند ابتکار پیروان ملی است

جامعه ملتهب و خروشان ایران دیربازی است که از نداشتن رهبری ملی در رویارویی با نظام سراسر فاسد و فرسوده استبداد دینی رنجور است. می شنویم ومی گوییم که اگر یک رهبری ملی بود...