برچسب: استبداد

0

کلوخ انداز را پاداش سنگ است

طی قرون و اعصار متمادی از حکومت‌های استبدادی، ایرانیان با شاغولِ اوضاع جامعه، طی استهلالی دقیق، به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نوبت نخوردن تاب بر چوبه دار و نیاشامیدن آب خنک زندان و...

0

خطر استبداد بعد از نظام جمهوری اسلامی: گرگ‌ها برای تسخیر سرزمین مادری کمین کرده‌اند

اعتراضات مردمی در دی‌ماه ۹۶، پس از جنبش دانشجویی در تیرماه ۷۸ و جنبش سبز در سال ۸۸ را می‌توان سومین پرده از اعتراضات خیابانی بر علیه نظام جمهوری اسلامی قلمداد کرد. در دو...

0

وحیدفرخنده:ازروحِ رجایی تا لاتِ ازچشم افتاده ؛ تنش میان پوپولیسم و استبداد..!

“محمود احمدی نژاد” ، رییس جمهوری که در شروعِ کار تمامی ارگانهای مهم نظام بعلاوه رهبری را تمام قد پشت خود داشت ، به عقیده بسیاری ، امروز به  اپوزسیون نظام مبدل گشته است....