دسته: طنز

0

تف بر پول!

آقا پول بسیار بد است و کثیف است. تف برپول که مادر تمام جنایات و خیانت هاست. پول که بد است که هیچ، پولشویی از آن بدتر است. پول های کثیف حاصل از دزدی...

0

پدرت اسب یدک داشت چه به من پدرم باغ ونک داشت چه به تو؟

خوبی فوتبال در این‌است که گاهی میان دو نیمه‌ی بازی اگر تیم محبوبت گل نخورده یا در گروه مرگ نباشد،حوصله می‌کنی، شبکه های دیگر را هم مانند کمک داور از گوشه زمین‌ات تماشا کنی....

0

زهرانجفی: این شبی که میگم شب نیس اگه شبه مث دیشب نیس

محققانی که نه سنتی زده بودند و نه صنعتی، فهمیدند که در دوره انقلاب صنعتی، در شهر منچستر، شب پره‌های تیره به علت استتار بین دوده کارخانجات، با محیط سازگار شدند و ماندند. ولی...

0

زهرانجفی:بذار تو حال خودم باشم، نه، نمی خوام پا شم!

عرض به حضور انور شما که خبرگزاری انتخاب تیتری انتخاب کرده که منبع آن سازمان آمار ایرانه با این عنوان:«نیمی از جمعیت ایران حال کار کردن ندارند». باید به سازمان آمار ایران گفت: سازمان...