دسته: نویسندگان باختر

0

بنی صدر در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست: مداخلات ترامپ، خیزش مردم ایران را تضعیف می کند.

ورلدپست: تفاوتهای اعتراضات اخیر را با اعتراضات سال ۱۳۸۸ چه می دانید؟ دلایلتان چیست؟ بنی صدر: این جنبش، حداقل از پنج جنبه با جنبش سال ۱۳۸۸ متفاوت است. اول، محل جنبش در بیرون رﮊیم...

0

انتخابات مکزیک

انتخابات سه روز پیش کشور مکزیک – اول ژوئیه ۲۰۱۸ – از اهمیت خاصی برخوردار بود. در کنار کرسی ریاست جمهوری، انتخابات برای مجلس، ۸ استانداری، و دو هزار شهرداری صورت گرفت. کاندید چپ...

0

حلّاج را

حلّاج  را  دوباره سر دار مى کنند بنگر چگونه میل به ادبار مى کنند!   گوئى ندیده اند چو میرند عاشقان در ِراهِ عشق خنده شکر بار مى کنند!   ما کاغذین جامه به...

0

سیرى در سوابق دودمان هخامنشى، پادشاهى کوروش کبیر و پاسارگاد پایتخت او

هخامنشیان دودمانى پارسى بودند. که تبار خود را به هخامنش مى رساندند. وى سرکردهء طائفه اى به نام  پاسارگاد بود. که از طائفه هاى دهگانه پارسیان به شمار مى رفت. به گفته هرودوتHerodot ، سه...

0

فقدان شرفِ ملی

پس از بیرون رفتِ غیرقانونی ترامپ از برجام،آغاز تحریم ها و شرایط بحرانی داخلی ایران ، بیشتر تحلیل ها را مشاهده کرده و خواندم. جایِ بسی تاسف و تعلق است که تعدادِ بسیاری از...