دسته: مقالات

0

لعنت به فوتبال دولتی که پول ملت را به تاراج می برد!

روی صحبتم با تمام تیم های صنعتی و دولتی است که در آشفته بازار اقتصاد ایران،بودجه هایی که بایست صرف توسعه،بهداشت و درمان ،آموزش رایگان مردم ایران شود را بدون هیچ توجیه معقولی در...

0

آمدنیوز (صداى مردم) با انتشار تصاویرى از تیراندازى ها نوشته که مردم خرمشهر مسلح شدند. البته “براى دفاع مشروع” از خود.

آمدنیوز (صداى مردم) با انتشار تصاویرى از تیراندازى ها نوشته که مردم خرمشهر مسلح شدند. البته “براى دفاع مشروع” از خود. چطور عصر در خرمشهر اعتراضات شروع شد و شب بلافاصله “مردم”! مسلح شدند؟...

0

باز آمدم، باز آمدم

باز هم فصل اعتراض و تظاهرات و شورش و انقلاب شد و سر کلۀ اصلاح طلبان پیدا شد. باز دکمۀ هر تلویزیونی را میزنید، پیچ هر رادیویی را میپیچانید، روی هر سایت و لینکی...

0

حریف خود را انتخاب کنید

داستان کشمکش بین اروپا و آمریکا چندیست اذهان را به خود مشغول کرده است. منطقی هم هست، دعوا مهم است و به احتمال، مقدمه ای برای تغییری اساسی در آرایش ژئوپولیتیک جهانی. آنچه تؤام...