دسته: مقالات

0

آمدنیوز (صداى مردم) با انتشار تصاویرى از تیراندازى ها نوشته که مردم خرمشهر مسلح شدند. البته “براى دفاع مشروع” از خود.

آمدنیوز (صداى مردم) با انتشار تصاویرى از تیراندازى ها نوشته که مردم خرمشهر مسلح شدند. البته “براى دفاع مشروع” از خود. چطور عصر در خرمشهر اعتراضات شروع شد و شب بلافاصله “مردم”! مسلح شدند؟...

0

باز آمدم، باز آمدم

باز هم فصل اعتراض و تظاهرات و شورش و انقلاب شد و سر کلۀ اصلاح طلبان پیدا شد. باز دکمۀ هر تلویزیونی را میزنید، پیچ هر رادیویی را میپیچانید، روی هر سایت و لینکی...

0

حریف خود را انتخاب کنید

داستان کشمکش بین اروپا و آمریکا چندیست اذهان را به خود مشغول کرده است. منطقی هم هست، دعوا مهم است و به احتمال، مقدمه ای برای تغییری اساسی در آرایش ژئوپولیتیک جهانی. آنچه تؤام...

0

آیا تحریم چند جفت کفش ورزشی به سرنگونی رژیم کمک می کند؟!

شرکت نایک در آستانه جام جهانی بازیکنان تیم ملی ایران را تهدید نموده از تولیدات آنها محروم می باشند! خب کجای این تصمیم منصفانه و به سود مردم و نمایندگان ایشان در ره آورد...