دسته: تحلیل ها

0

انتخابات مکزیک

انتخابات سه روز پیش کشور مکزیک – اول ژوئیه ۲۰۱۸ – از اهمیت خاصی برخوردار بود. در کنار کرسی ریاست جمهوری، انتخابات برای مجلس، ۸ استانداری، و دو هزار شهرداری صورت گرفت. کاندید چپ...

0

آمدنیوز (صداى مردم) با انتشار تصاویرى از تیراندازى ها نوشته که مردم خرمشهر مسلح شدند. البته “براى دفاع مشروع” از خود.

آمدنیوز (صداى مردم) با انتشار تصاویرى از تیراندازى ها نوشته که مردم خرمشهر مسلح شدند. البته “براى دفاع مشروع” از خود. چطور عصر در خرمشهر اعتراضات شروع شد و شب بلافاصله “مردم”! مسلح شدند؟...

0

باز آمدم، باز آمدم

باز هم فصل اعتراض و تظاهرات و شورش و انقلاب شد و سر کلۀ اصلاح طلبان پیدا شد. باز دکمۀ هر تلویزیونی را میزنید، پیچ هر رادیویی را میپیچانید، روی هر سایت و لینکی...