برچسب: فراخوان

0

فراخوان شرکت در تجمع روز کارگر و معلم

اول ماه مه (۱۱اردیبهشت) روز جهانی کارگر و روز اعتراض بین المللی کارگران و روز اعلام مطالبات سرکوب شده کارگران است. ۱۲ اردیبهشت روز معلم که روز جانباختن دکتر خانعلی؛ معلم مبارز به دست...

0

فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران

شورای هماهنگی تشکل های صنفی ایران با صدور بیانیه ای، از تمام معلمان شاغل و بازنشسته خواست از فراخوان بازنشستگان مبنی بر حضور در تجمع ۸ بهمن حمایت کنند متن کامل بیانیه که از...