برچسب: سوسیالیست

0

موانع و چالش های توسعه نیافتگی در ایران (بخش ۱)

گفتگوی آقایان حشمت رییسی و امیر رزاقی(هموند جبهه ملی ششم) در رابطه با همگرایی نیروهای اپوزسیون از جمله ملی گرا، چپ و… که دچار گسست شده اند. پدیده ای که باعث شده همگرایی جایش...

0

بیانیه سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار «راه مصدق»

در باره انتخابات مسئولان ارکان مختلف جبهه ملی ایران سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار «راه مصدق»؛ انتخاب مسئولان ارکان مختلف تشکیلاتی جبهه ملی ایران را  به  آقای دکتر حسین موسویان رئیس...

0

پیروزی راست افراطی نتیجه ناامیدی از سیاستمداران است

بخش هایی از مصاحبه جرمی کوبین با مجله اشپیگل: جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر اعتقاد دارد سوسیال دموکراسی و چپ در حال نابودی نیست و پیروزی راست افراطی نتیجه ناامیدی و عصبانیت از سیاست...