برچسب: زبان_مادری

0

گوشزد به تمامی گروه های مخالف جمهوری اسلامی، بیانیه مهم جبهه ملی ایران(سامان ششم)

اخیرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل جلساتی توسط گروه هایی که داعیه تجزیه ایران را دارند تشکیل شده است ، از سویی در تاریخ ۶ و ۷ مهر ماه در لندن شاهد برگزاری جلسه ای هستیم که در سند رسمی آن دو اصل فدرالیسم و آموزش به زبان مادری ( و نه آموزش زبان مادری) گنجانده شده است

0

آقایان نماینده الان درد این مردم تدریس به زبان مادری است؟

وقتی پول کیف و کفش و لباس نداشته باشی بروی مدرسه تدریس به زبان مادری درد است یا خود امکان تحصیل؟ چرا برای خیل عظیم بازماندگان از تحصیل اقدامی نمی کنید؟ درد الان دختران‌شین...