برچسب: رضاشاه

0

“دموکرات” هایی که الگویشان دیکتاتورها هستند!

امروز تقریبا همه گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی خود را دموکرات میدانند. معذالک هنوز به گروههایی برمیخوریم که همزمان با ادعای دموکرات بودن، دیکتاتورهایی مانند استالین، خمینی یا رضا شاه و محمدرضا شاه را الگو...

0

چرخشگاه حیات تیمورتاش

برای من همواره زندگی رجال پس از انقلاب مشروطیت جذابیت خاصی داشته است. این شخصیت ها که حتا در دوران رضا شاه نقش اصلاحی داشتند و توانستند با همکاری با دیکتاتور و دادن ایده...

0

‌‌کودتای سوم اسفند پهلوی

‌‌تیپ قزاق [مستقر در قزوین] سوم اسفند ۱۲۹۹ تهران را متصرف و فتح الله اکبر (معروف به سپهدار رشتی) رئیس الوزراء به سفارت انگلستان پناه برد! تیپ قزاق پس از دیدار و مذاکرات ژنرال...