برچسب: ارسن_نظریان

0

بحثی درباره اقلیتهای مذهبی و غیرمذهبی ایران

براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده، متدین بودن به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. شهروندان اقلیت های دینی بعد از تصویب...